ΜΕΤΟΧΕΣ: ΕΚΔΟΣΗ 1.12

Οι αλλαγές που έγιναν στη νέα έκδοση είναι οι κάτωθι:

Αλλαγές στα χαρτοφυλάκια

  • Προστέθηκε η ένδειξη «Μετρητά». Πλέον, για να προσθέσετε μετοχές στα χαρτοφυλάκιά σας θα πρέπει να έχετε προσθέσει πρώτα μετρητά (δεν είναι αληθινά φυσικά…) με την εντολή «Συναλλαγές», όπου στον τύπο συναλλαγής επιλέγετε «Κατάθεση».
  • Προστέθηκε ο ΔΧΑ (δείκτης χαρτοφυλακίου) ο οποίος θα μετρά την απόδοση του χαρτοφυλακίου ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών των μετοχών, των κινήσεων που κάνετε και των εσόδων – εξόδων του χαρτοφυλακίου (μερίσματα, έξοδα κλπ). Ο ΔΧΑ επηρεάζεται από την αναλογία μετρητών του χαρτοφυλακίου: όσο μεγαλύτερη είναι αυτή, τόσο μικρότερη είναι η επίδραση των μεταβολών των τιμών των μετοχών στο δείκτη. Η αρχική τιμή του ΔΧΑ είναι οι 1.000 μονάδες.
  • Στο γράφημα του χαρτοφυλακίου η εξέλιξη της αξίας πλέον απεικονίζεται με ράβδους. Επίσης, μπορείτε εναλλακτικά να παρακολουθείτε πια την εξέλιξη της πορείας του ΔΧΑ. Για να δείτε τις επιλογές του γραφήματος, κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή του γραφήματος.
  • Προστέθηκε η δυνατότητα φιλτραρίσματος των κινήσεων του χαρτοφυλακίου ανά τύπο και ανά μετοχή.
  • Πλέον μπορείτε να εκτυπώνετε το χαρτοφυλάκιό σας, καθώς και τα αποτελέσματά του.

Άλλες αλλαγές

  • Στο κεντρικό μενού του προγράμματος προστέθηκε το μενού «Δείκτες», όπου εκτός από τον Γενικό Δείκτη μπορείτε πια να βρείτε και 4 δείκτες FTSE (Large Cap, Mid Cap, Δείκτης Αγοράς, Τραπεζικός) με ιστορικό τιμών από το 2018 μέχρι και σήμερα. Επισημαίνεται ότι όλοι οι δείκτες είναι καταχωρημένοι στο πρόγραμμα ως «μετοχές», επομένως έχετε τη δυνατότητα να τους αναζητείτε με το σύμβολό τους, να τους προσθέτετε στα χαρτοφυλάκιά σας κλπ.
  • Στη φόρμα «Τεχνική Ανάλυση» (από το κεντρικό μενού «Μετοχές > Τεχνική Ανάλυση»), προστέθηκαν δύο νέοι συγκεντρωτικοί πίνακες για τους τεχνικούς δείκτες RSI και MFI. Σε αυτούς, εμφανίζονται οι τιμές των δεικτών όλων των μετοχών κατά τις τελευταίες 20 συνεδριάσεις, με χρωματική επισήμανση ανάλογα με την κατάσταση της μετοχής. Για παράδειγμα, οι μετοχές που βρίσκονται σε υπερπουλημένη κατάσταση (τιμή RSI μικρότερη του 30) επισημαίνονται με σκούρο πράσινο. Υπενθυμίζω ότι οι ενδείξεις που εμφανίζονται στο πρόγραμμα δεν αποτελούν πρόταση αγοράς ή πώλησης μετοχών.
  • Στα θεμελιώδη μεγέθη της «Κάρτας Μετοχής» προστέθηκε ένας πίνακας με τα τριμηνιαία κέρδη, όπου θα απεικονίζονται τα καθαρά κέρδη και οι μεταβολές τους (σε απόλυτες τιμές και ανά μετοχή) όπως τα δημοσιεύουν ανά τρίμηνο οι εταιρείες στους ισολογισμούς τους. Τα δεδομένα θα εμφανιστούν σταδιακά μετά τις πρώτες δημοσιεύσεις του α’ τριμήνου του 2020. Θα κάνω μια προσπάθεια ωστόσο να περάσω στο πρόγραμμα και στοιχεία των τριμήνων του 2018 – 2019 αρκετών εταιρειών του ΧΑ ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του ιστορικού τους.