ΜΕΤΟΧΕΣ

Το πρόγραμμα Μετοχές παρουσιάζει την πορεία μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω γραφημάτων, πινάκων τιμών, στατιστικών και θεμελιωδών μεγεθών των εταιρειών (ενεργητικό, διαθέσιμα, ίδια κεφάλαια, υποχρεώσεις, κύκλος εργασιών, κέρδη, διανομή μερισμάτων, ταμειακές ροές).

Μπορείτε να καταχωρήσετε τις αγαπημένες σας μετοχές στα χαρτοφυλάκια του προγράμματος ώστε να παρακολουθείτε πιο εύκολα τη διαχρονική εξέλιξη των τιμών τους (από το 2018 μέχρι σήμερα).

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η δυνατότητα εξαγωγής των τιμών των μετοχών σε text αρχείο για Metastock.

Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο και είναι αντικείμενο διαρκούς εξέλιξης και αναβάθμισης, λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις των χρηστών.

Για να λάβετε το πρόγραμμα μέσω email, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και πατήστε “Αποστολή”.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κατά την πρώτη εκκίνηση του προγράμματος, πατήστε την εντολή Αρχείο | Ενημέρωση ώστε να κατέβουν στον υπολογιστή σας όλα τα δεδομένα, με τις συνεδριάσεις από το 2018 μέχρι και σήμερα.

Στην κεντρική φόρμα εμφανίζονται οι κατά περίπτωση 12 κορυφαίες μετοχές της τελευταίας συνεδρίασης στις κατηγορίες Άνοδος, Πτώση, Συναλλαγές, Ετήσια Μεταβολή (εΜ%).

Σημειώνεται ότι σε όλους τους συγκεντρωτικούς πίνακες στατιστικών και τεχνικής ανάλυσης εμφανίζονται μόνο οι μετοχές εκείνες που πραγματοποίησαν αξία συναλλαγών τουλάχιστον 1.000 € κατά την τελευταία συνεδρίαση.

Κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο σύμβολο μιας μετοχής, ανοίγει η Κάρτα Μετοχής. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανοίξετε την κάρτα μιας μετοχής πληκτρολογώντας το σύμβολο ή την επωνυμία της εταιρείας και πατώντας το πλήκτρο Enter στο πλαίσιο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.

Στο κάτω μέρος της κεντρικής φόρμας βλέπετε τις εταιρικές πράξεις των μετοχών που έγιναν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες.

Υπάρχουν τρία κεντρικά μενού: Αρχείο, Μετοχές και Χαρτοφυλάκια. Παρακάτω παρουσιάζονται τα υπομενού τους.

Η Κάρτα Μετοχής ανοίγει όποτε αναζητούμε μια μετοχή στο πλαίσιο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ της κεντρικής φόρμας ή όποτε κάνοντας διπλό κλικ πάνω σε ένα σύμβολο σε οποιαδήποτε φόρμα.

Εδώ προβάλλονται ανά ενότητα χρήσιμες πληροφορίες για τη μετοχή.

 • Γενικά: πληροφορίες για τη μετοχή όπως στοιχεία τελευταίας συνεδρίασης, κλάδος και κατηγορία διαπραγμάτευσης, πλήθος εισηγμένων μετοχών, κεφαλαιοποίηση, σύνδεσμος όπου με διπλό κλικ επισκέπτεστε το website της εταιρείας.
 • Τιμές: πλήρες ιστορικό τιμών της μετοχής. Η στήλη εΜ% αφορά στην ποσοστιαία μεταβολή της τιμής κλεισίματος σε σχέση με την τελευταία συνεδρίαση του προηγούμενου έτους.
 • Γράφημα: απεικονίζεται με διάφορους τρόπους η εξέλιξη της τιμής της μετοχής. Με διπλό κλικ στην περιοχή του γραφήματος ανοίγουν οι επιλογές όπου μπορείτε να προσαρμόσετε το γράφημα, π.χ. να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε στοιχεία, να αλλάξετε τα χρώματα, να παραμετροποιήσετε τους κινητούς μέσους.
 • Στατιστικά: εμφανίζονται βασικά στατιστικά της μετοχής για την επιλεγμένη χρονική περίοδο. Μπορείτε να την αλλάξετε με διπλό κλικ στην επικεφαλίδα της.
 • Θεμελιώδη: εμφανίζονται τα σχετικά μεγέθη ανά έτος, καθώς και αριθμοδείκτες (οι οποίοι έχουν περιγραφεί συνοπτικά πιο πάνω). Στην περίπτωση της κάρτας του Γενικού Δείκτη, τα ποσά εμφανίζονται σε απόλυτες τιμές σε εκατομμύρια ευρώ (για παράδειγμα μια ένδειξη 1.463 ισοδυναμεί με 1.463.000.000 ευρώ). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε διπλό κλικ στον σύνδεσμο «οικονομικές καταστάσεις» και θα οδηγηθείτε στην αντίστοιχη σελίδα της εταιρείας στο Internet με τις οικονομικές πληροφορίες για τους επενδυτές.
 • Ανάλυση: δίνεται μια συνοπτική εικόνα της μετοχής με βάση την κατάσταση των εργαλείων και δεικτών τεχνικής ανάλυσης του προγράμματος. Με διπλό κλικ στην επικεφαλίδα «Τεχνική ανάλυση» μπορείτε να τροποποιήσετε το πλήθος των ημερών που συνθέτουν τους δύο κινητούς μέσους (απλούς ή εκθετικούς) που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα.
 • Πράξεις: προβάλλονται όλες οι εταιρικές πράξεις της επιλεγμένης μετοχής. Ο αριθμός που ενδεχομένως εμφανίζεται σε παρένθεση δίπλα στον τίτλο της ενότητας υποδηλώνει το πλήθος των πράξεων που έχουν καταχωρηθεί για τη μετοχή κατά τις τελευταίες 30 συνεδριάσεις.

Με την εντολή αυτή κατεβαίνουν αυτομάτως και ενσωματώνονται στο πρόγραμμα τα νεότερα δεδομένα των τελευταίων συνεδριάσεων. Συνήθως τα στοιχεία κάθε νέας συνεδρίασης είναι διαθέσιμα μετά τις 20:00.

Δεν απαιτείται να εκτελείτε αυτή τη διαδικασία καθημερινά, μπορείτε για παράδειγμα να κάνετε ενημέρωση μόνο μια φορά το μήνα και όλα τα δεδομένα θα παραμένουν στη διάθεσή σας μέχρι να κάνετε ενημέρωση.

Υπάρχουν 3 επιμέρους εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε για το αρχείο δεδομένων σας:

 • Να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας (backup), το οποίο περιλαμβάνει τα δεδομένα όλων των συνεδριάσεων και των χαρτοφυλακίων σας. Δημιουργείται αρχείο το οποίο τοποθετείται στην Επιφάνεια Εργασίας σας και μπορείτε στη συνέχεια να το μεταφέρετε σε ένα USB στικάκι ή εξωτερικό σκληρό δίσκο.
 • Να ανακτήσετε δεδομένα από ένα παλιότερο αρχείο backup. Στην περίπτωση αυτή, τα τρέχοντα δεδομένα σας θα διαγραφούν και θα αντικατασταθούν από αυτά του αρχείου backup.
 • Να εξάγετε δεδομένα όλων των διαθέσιμων συνεδριάσεων (ή μέρους αυτών), σε αρχείο text με ειδική μορφοποίηση για χρήση σε άλλα προγράμματα, όπως το Metastock, το Excel κλπ. Το αρχείο τοποθετείται στην Επιφάνεια Εργασίας σας.
 • Να εκκαθαρίσετε όλα τα δεδομένα (συνεδριάσεων και χαρτοφυλακίων) και να επαναφέρετε το πρόγραμμα στην αρχική του κατάσταση. Μετά την εκκαθάριση μπορείτε να τρέξετε εκ νέου την εντολή “Αρχείο | Ενημέρωση”.

Παρουσιάζονται όλες οι προσθήκες που έγιναν (ή είναι σε φάση ανάπτυξης) στο πρόγραμμα.

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι μετοχές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Δεν εμφανίζονται αυτές που έχουν διαγραφεί από το ΧΑ, αν και κάποιες εξ αυτών μπορείτε ακόμα να τις αναζητήσετε από την κεντρική φόρμα.

Με διπλό κλικ στο σύμβολο της μετοχής θα ανοίξει η κάρτα της.

Με μονό κλικ στην επικεφαλίδα κάθε στήλης, ο πίνακας ταξινομείται αλφαβητικά.

Επιλέγοντας την ημερομηνία συνεδρίασης και πατώντας ΟΚ, προβάλλονται στον πίνακα οι τιμές των μετοχών που έκαναν συναλλαγές εκείνη την ημέρα (δεν εμφανίζονται οι μετοχές που έχουν διαγραφεί από το ΧΑ).

Προβάλλονται οι σημαντικότερες εταιρικές πράξεις που επηρεάζουν την τιμή μιας μετοχής (π.χ. αύξηση ή επιστροφή κεφαλαίου, split, reverse split κλπ), οι αποκοπές μερισμάτων, καθώς και περιπτώσεις όπως αλλαγή κλάδου ή κατηγορίας διαπραγμάτευσης.

Στον πίνακα εμφανίζονται οι μετοχές του ΧΑ με τις αντίστοιχες κεφαλαιοποιήσεις τους (τιμή κλεισίματος Χ πλήθος μετοχών).

Εμφανίζονται στατιστικά των μετοχών για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτό το διάστημα κάνοντας διπλό κλικ στην επικεφαλίδα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ και στο παράθυρο που θα ανοίξει, επιλέγετε τη χρονική περίοδο που θέλετε και πατάτε ΟΚ και Κλείσιμο.

Τα στατιστικά που παρουσιάζονται είναι:

 • Η ποσοστιαία μεταβολή (Μ%) της τιμής κλεισίματος στο επιλεγμένο χρονικό διάστημα.
 • Το χαμηλό και το υψηλό που σημείωσε η μετοχή.
 • Η ποσοστιαία διακύμανση μεταξύ του χαμηλού και του υψηλού.
 • Η μέση ποσοστιαία διακύμανση των ημερήσιων συνεδριάσεων της μετοχής.
 • Εφόσον αυτό σημειώθηκε, το νεότερο χαμηλό ή υψηλό της μετοχής στο επιλεγμένο διάστημα.
 • Οι μέσες τιμές του όγκου συναλλαγών, αξίας συναλλαγών και αριθμού πράξεων.
 • Το πλήθος των ανοδικών και πτωτικών συνεδριάσεων της μετοχής.
 • Η γραμμική τάση, σε ποσοστιαία μορφή ως προς την τελευταία τιμή κλεισίματος.
 • Το βήτα της μετοχής, σε σχέση με την πορεία του Γενικού Δείκτη. Όταν η τιμή βήτα τείνει προς το 0 (μηδέν) υποδηλώνει «αμυντική» συμπεριφορά. Όσο η τιμή βήτα πλησιάζει το 1, τόσο η μετοχή έχει συμπεριφορά παρόμοια με αυτή του Γενικού Δείκτη. Τέλος, όταν η τιμή βήτα ξεπερνάει το 1 και τείνει να μεγαλώνει, αυτό υποδηλώνει μια «επιθετική» μετοχή η οποία κινείται πιο έντονα.

Στον πίνακα παρουσιάζονται βασικά θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών με βάση στοιχεία από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους. Λαμβάνονται υπόψη τα μεγέθη των ενοποιημένων ισολογισμών.

Οι τιμές παρουσιάζονται διαιρεμένες ανά μετοχή. Για παράδειγμα, αν μια εταιρεία παρουσιάζει κέρδη 100.000 € και έχει 250.000 εισηγμένες μετοχές, τα κέρδη ανά μετοχή που εμφανίζονται στον πίνακα είναι 0,40.

Τα μεγέθη που εμφανίζονται είναι:

 • Διαθέσιμα
 • Ενεργητικό
 • Ίδια κεφάλαια
 • Υποχρεώσεις
 • Κύκλος εργασιών
 • Κέρδη μετά από φόρους που διανέμονται στους ιδιοκτήτες της μητρικής.
 • Μερίσματα
 • Ταμειακές ροές από λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες.

Στην περίπτωση των μερισμάτων, αυτά εμφανίζονται στη στήλη της χρήσης για την οποία διανεμήθηκαν. Π.χ. αν μια εταιρεία διένειμε 20 λεπτά μέρισμα το 2018, επειδή αυτό προήλθε από κερδοφορία του 2017, τα 20 λεπτά θα εμφανιστούν στη στήλη χρήσης 2017. Για πρακτικούς λόγους το ίδιο γίνεται και για τις περιπτώσεις διανομής προμερισμάτων. Τέλος, σε περίπτωση διανομής πολλαπλών μερισμάτων μέσα σε μια χρήση, αυτά εμφανίζονται αθροιστικά στο ίδιο κελί. Π.χ. αν η ίδια εταιρεία διένειμε εκ νέου επιπλέον μέρισμα 30 λεπτών για τη χρήση του 2017, θα εμφανιστεί ως μέρισμα το συνολικό ποσό των 50 λεπτών. Σημειωτέον ότι τα ποσά των μερισμάτων που αναγράφονται στον πίνακα είναι καθαρά, έχει δηλαδή ήδη αφαιρεθεί ο αναλογούν φόρος που παρακρατήθηκε.

Επιπλέον, παρουσιάζονται οι εξής αριθμοδείκτες:

 • Μερισματική απόδοση (Μερ%): η ποσοστιαία απόδοση του συνόλου των μερισμάτων μιας χρήσης ως προς την τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής.
 • P/E (Price / Earnings): ο δείκτης αυτός, γνωστός και ως πολλαπλασιαστής κερδών, είναι το πηλίκο της τιμής κλεισίματος της μετοχής προς τα κέρδη της εταιρείας. Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης P/E, τόσο πιο ελκυστική θεωρείται η μετοχή.
 • PEG (Price / Earnings-to-Growth): ο δείκτης αυτός είναι το πηλίκο του δείκτη P/E προς την ετήσια ανάπτυξη των κερδών ανά μετοχή. Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης PEG (κατά προτίμηση μικρότερος της μονάδας), τόσο πιο ελκυστική θεωρείται η μετοχή ως προς το ρυθμό ανάπτυξης των κερδών της.
 • P/BV (Price / Book Value): είναι το πηλίκο της τελευταίας τιμής κλεισίματος της μετοχής προς τα ίδια κεφάλαιά της (λογιστική αξία ή book value). Όταν ο δείκτης P/BV είναι μικρότερος από τη μονάδα, η μετοχή θεωρείται υποτιμημένη, ενώ όταν είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα θεωρείται υπερτιμημένη.
 • Περιθώριο κέρδους: εκφράζει την αναλογία του καθαρού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.
 • Απόδοση ιδίων κεφαλαίων: εκφράζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων με βάση τα επιτευχθέντα καθαρά κέρδη, προσδιορίζοντας με αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικότητα των ιδίων πηγών χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της.
 • Απόδοση της επένδυσης: ελέγχει την αποδοτικότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και το βαθμό απόδοσης της επένδυσης.
 • Δανειακή επιβάρυνση: προσδιορίζει το βαθμό στον οποίο το ξένο κεφάλαιο έχει χρηματοδοτήσει το σχηματισμό του ενεργητικού, αντικατοπτρίζοντας τη μακροχρόνια χρηματοοικονομική ισορροπία. Ιδανική τιμή του είναι το μηδέν.
 • Ξένα προς ίδια κεφάλαια: εκφράζει το ποσοστό συμμετοχής κάθε μορφής κεφαλαίου στο συνολικό κεφάλαιο. Τιμή μικρότερη της μονάδας σημαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια είναι περισσότερα από τα ξένα.

Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά επιλεγμένα εργαλεία και δείκτες τεχνικής ανάλυσης. Ειδικότερα:

 • Κινητοί μέσοι: εμφανίζονται σε 3 πίνακες οι μετοχές των οποίων η τιμή κλεισίματος απέχει ποσοστιαία περισσότερο από τους δύο κινητούς μέσους, καθώς και αυτές των οποίων ο μικρότερος κινητός μέσος απέχει ποσοστιαία περισσότερο από το μεγαλύτερο μέσο. Αυτές οι μετοχές θεωρούνται ότι παρουσιάζουν καλή δυναμική. Μπορείτε με διπλό κλικ στην επικεφαλίδα των πινάκων να τροποποιήσετε το πλήθος ημερών που συνθέτουν τους δύο κινητούς μέσους. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε αν θα προβάλλεται ο απλός ή ο εκθετικός κινητός μέσος. Η διαφορά τους είναι ότι ο εκθετικός δίνει βαρύτητα στις πιο πρόσφατες τιμές, οπότε η καμπύλη του θεωρείται ότι προσαρμόζεται ταχύτερα στις μεταβολές της τιμής της μετοχής.
 • RSI (Relative Strength Index): o δείκτης σχετικής ισχύος προσδιορίζει αν μια μετοχή βρίσκεται σε υπεραγορασμένη (υπερτιμημένη) ή υπερπουλημένη (υποτιμημένη) περιοχή. Η τιμή του δείκτη κυμαίνεται μεταξύ του 0 και του 100. Μια μετοχή θεωρείται υπεραγορασμενη όταν η τιμή RSI βρίσκεται πάνω από τις 70 μονάδες και αντίθετα υπερπουλημένη όταν η τιμή RSI βρίσκεται κάτω από τις 30 μονάδες.
 • MFI (Money Flow Index): ο δείκτης ροής χρήματος λειτουργεί και ερμηνεύεται όπως ακριβώς κι ο RSI, με τη διαφορά ότι για την κατασκευή του λαμβάνεται υπόψη και ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών της μετοχής. Ο δείκτης MFI αποτυπώνει την κατεύθυνση της ροής του χρήματος, δηλαδή αν σε μια μετοχή υπάρχουν τοποθετήσεις ή ρευστοποιήσεις κι αν αυτές είναι επιθετικές. Επίσης, είναι χρήσιμος για την επιβεβαίωση της τάσης της μετοχής, αλλά και για να προειδοποιεί για ενδεχόμενες αντιστροφές σε αυτή.

Εδώ εμφανίζονται ως υπομενού τα χαρτοφυλάκια που έχετε δημιουργήσει.

Αν δεν υπάρχει κανένα πατήστε το κουμπί Δημιουργία και πληκτρολογήστε την ονομασία του νέου χαρτοφυλακίου. Αμέσως μετά, αυτό θα εμφανιστεί ως νέου υπομενού. Κάνοντας κλικ σε αυτό, θα ανοίξει το παράθυρο του καινούριου χαρτοφυλακίου.

Στο παράθυρο του χαρτοφυλακίου παρουσιάζονται τα εξής:

 • Οι μετοχές που περιέχει το χαρτοφυλάκιο. Με διπλό κλικ στο σύμβολο της μετοχής ανοίγει η Κάρτα Μετοχής. Στον πίνακα των μετοχών εμφανίζονται μεταξύ άλλων η μέση τιμή αγοράς κάθε μετοχής, η ποσοστιαία απόδοση (Α%) της μετοχής σε σχέση με την τιμή αγοράς και η ποσοστιαία αξία (Αξ%) της ως προς την αξία του συνόλου των μετοχών του χαρτοφυλακίου.
 • Οι εταιρικές πράξεις των μετοχών του χαρτοφυλακίου κατά τις τελευταίες 30 ημέρες.
 • Τα βασικά μεγέθη: η αθροιστική τρέχουσα αξία των μετοχών (τιμή κλεισίματος Χ τεμάχια), η ημερήσια ποσοστιαία μεταβολή της συνολικής αξίας του χαρτοφυλακίου, η σταθμισμένη μερισματική απόδοση των μετοχών του (για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίες 2 χρήσεις) και το σταθμισμένο βήτα των μετοχών.

Για να προσθέσετε μετοχές στο χαρτοφυλάκιο, πατήστε το κουμπί Αγορά (ή το πλήκτρο +). Στο παράθυρο που θα ανοίξει, πληκτρολογήστε το σύμβολο της μετοχής, τα τεμάχια, την τιμή που αγοράσατε, την ημερομηνία αγοράς και πατήστε ΟΚ. Αν υπάρχει ήδη η μετοχή στο χαρτοφυλάκιο, τα νέα τεμάχια θα προστεθούν στα παλιά και θα εμφανιστεί αυτομάτως η μέση αξία αγοράς τους. Όσον αφορά την ημερομηνία αγοράς, σε περίπτωση που επιλέξετε μια προηγούμενη συνεδρίαση τότε θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα το ιστορικό τιμών του χαρτοφυλακίου (μπορείτε να το δείτε με την εντολή Δεδομένα).

Αντίστροφα, αν θέλετε να αφαιρέσετε μετοχές, αρχικά επιλέγετε με μονό κλικ τη μετοχή από τον πίνακα και πατάτε το κουμπί Πώληση (ή ένα από τα πλήκτρα Delete ή -). Στο παράθυρο που θα ανοίξει, πληκτρολογήστε τα τεμάχια που θέλετε να αφαιρέσετε, την τιμή που πουλήσατε, την ημερομηνία πώλησης και πατήστε ΟΚ. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά (θετική ή αρνητική) μεταξύ της πώλησης και της αγοράς, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα και θα περαστεί αυτομάτως στα αποτελέσματα (μπορείτε να τα δείτε με την εντολή Δεδομένα). Όσον αφορά την ημερομηνία πώλησης, όπως και με την αγορά, αν επιλέξετε μια προηγούμενη συνεδρίαση τότε θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα και το ιστορικό τιμών του χαρτοφυλακίου.

Με την εντολή Συναλλαγές μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον δεδομένα που αφορούν το χαρτοφυλάκιό σας, όπως:

 • Μέρισματα
 • Επιστροφές κεφαλαίου
 • Κέρδη ή ζημίες που δεν καταγράφηκαν από καταχωρήσεις αγορών και πωλήσεων μέσω του προγράμματος.
 • Έξοδα συναλλαγών (π.χ. προμήθειες συναλλαγών και φόροι).

Ανάλογα με την ημερομηνία που επιλέγετε, τα ποσά που πληκτρολογείτε θα αθροιστούν στην αντίστοιχη χρήση. Μπορείτε να δείτε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα με την εντολή Δεδομένα.

Τέλος, με την εντολή Επιλογές μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία του χαρτοφυλακίου ή και να το διαγράψετε οριστικά από το πρόγραμμα.

Με την εντολή Δεδομένα του χαρτοφυλακίου, μπορείτε να δείτε μια σειρά από πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό. Ειδικότερα:

 • Το πλήρες ιστορικό τιμών του με βάση τις ημερήσιες τιμές κλεισίματος των μετοχών που το απαρτίζουν. Οι ενδεχόμενες υψηλές αυξομειώσεις ανά ημέρα οφείλονται σε αγορές – πωλήσεις μετοχών που αντίστοιχα επηρεάζουν τη συνολική του αξία.
 • Γράφημα με το ιστορικό τιμών, το οποίο μπορείτε να παραμετροποιήσετε κάνοντας διπλό κλικ στην επιφάνειά του.
 • Πίνακας με όλες τις κινήσεις που κάνατε (αγορές, πωλήσεις, μερίσματα, έξοδα κλπ).
 • Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά χρήση και ανά μετοχή.
 • Όλες οι εταιρικές πράξεις που πραγματοποίησαν οι μετοχές που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο.
 • Η δυνατότητα πρόβλεψης (εκτίμησης) της μελλοντικής αξίας του χαρτοφυλακίου με βάση το βήτα των 30 ημερών των μετοχών του. Πληκτρολογήστε την τιμή του Γενικού Δείκτη την οποία στοχεύετε και πατήστε Πρόβλεψη. Το πρόγραμμα θα σας εμφανίσει το βήτα κάθε μετοχής και θα εκτιμήσει την αξία της κάθε μετοχής για την τιμή του Γ.Δ. την οποία επιλέξατε.
 • Σημειώσεις για να καταγράψετε και να αποθηκεύσετε στοιχεία που θέλετε να θυμάστε.

Το πρόγραμμα ΜΕΤΟΧΕΣ παρουσιάζει την πορεία μετοχών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής ΧΑ) με γραφήματα, πίνακες τιμών, στατιστικά και θεμελιώδη μεγέθη. Για το ιστορικό τιμών των μετοχών καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβές. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις σε τιμές μετοχών εξαιτίας των προσαρμογών που έχουν γίνει στο παρελθόν από εταιρικές πράξεις.

Ο δημιουργός του προγράμματος δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε λάθη σε τιμές, στατιστικά και μεγέθη, καθώς και για περιπτώσεις απώλειας χρόνου, χρήματος και δεδομένων που σχετίζονται με τη χρήση του. Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν. Το περιεχόμενό του προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης, επομένως δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αποκλειστικός οδηγός λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Διορθώθηκε λάθος το οποίο αλλοίωνε την καμπύλη του εκθετικού κινητού μέσου κατά την περίπτωση συνεδριάσεων όπου μια μετοχή δεν πραγματοποίησε συναλλαγές.
 • Διορθώθηκε λάθος το οποίο προέκυπτε κατά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου όταν μηδένιζε η αξία του.
 • Τα δεδομένα του χαρτοφυλακίου (αξίες, ιστορικό τιμών και συναλλαγών, αποτελέσματα) εμφανίζονται πια ως δεκαδικοί αριθμοί και όχι ως στρογγυλοποιημένες ακέραιες τιμές.
 • Προστέθηκε κάρτα γρήγορης προβολής των βασικών στοιχείων μιας μετοχής και ενός απλούς γραφήματος 30 ημερών. Η κάρτα ανοίγει με δεξί κλικ πάνω στο σύμβολο της μετοχής, από όλους τους πίνακες του προγράμματος.
 • Για να μειωθεί δραστικά ο χρόνος φορτώματος της Κάρτας Μετοχής, στο εξής στο ιστορικό τιμών θα εμφανίζονται τα στοιχεία των 25 τελευταίων συνεδριάσεων. Πατώντας το κουμπί “Πλήρες ιστορικό τιμών” στο κάτω μέρος του πίνακα, θα βλέπετε όλες τις διαθέσιμες συνεδριάσεις της μετοχής από το 2018 μέχρι σήμερα.
 • Στα θεμελιώδη μεγέθη της Κάρτας Μετοχής προστέθηκε γράφημα ώστε να απεικονίζονται γραφικά οι ετήσιες μεταβολές των μεγεθών της εταιρείας. Τις επόμενες εβδομάδες που θα ξεκινήσει η δημοσιοποίηση των ετήσιων ισολογισμών, θα ενημερωθεί σταδιακά το πρόγραμμα με τα δημοσιευμένα μεγέθη της χρήσης του 2019.
 • Λόγω αλλαγής στη δομή των δεδομένων του προγράμματος, τα παλιότερα backup που ενδεχομένως έχετε δημιουργήσει, δεν είναι πλέον συμβατά με την τρέχουσα έκδοση του προγράμματος, ως εκ τούτου προτείνεται να τα διαγράψετε και να δημιουργήσετε καινούρια.
 • Διορθώθηκε ο δείκτης MFI ώστε να μην εμφανίζονται ακραίες τιμές.
 • Μπορείτε πλέον να επιλέγετε να παρακολουθείτε είτε τον εκθετικό Κινητό Μέσο (εΚΜ), είτε τον απλό.
 • Προστέθηκαν ορισμένα στοιχεία στον πίνακα με τα Βασικά Μεγέθη του χαρτοφυλακίου.
 • Στους συγκεντρωτικούς πίνακες εμφανίζονται πια μόνο οι μετοχές που πραγματοποίησαν αξία συναλλαγών άνω των 1.000 € κατά την τελευταία συνεδρίαση.
 • Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι μετοχές της “Εναλλακτικής Αγοράς” του ΧΑ.
 • Προστέθηκε ο δείκτης PEG (Price/Earnings-to-Growth).
 • Στο ιστορικό τιμών εμφανίζεται στο χρώμα μεταβολής το πλήθος των διαδοχικών ανοδικών ή πτωτικών συνεδριάσεων (αρκεί αυτό να ξεπερνά τις 2).
 • Έγιναν διορθώσεις στον κώδικα του προγράμματος ώστε οι ενημερώσεις τιμών και το φόρτωμα / αποθήκευση δεδομένων να γίνονται ταχύτερα.
 • Η κάρτα της μετοχής περιέχει πια την καρτέλα «Σημειώσεις» όπου μπορείτε να αποθηκεύετε πληροφορίες που θέλετε.
 • Προστέθηκε η δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών χαρτοφυλακίων. Το χαρτοφυλάκιο που τηρούσατε ως τώρα εμφανίζεται με την ονομασία «ΠΑΛΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ» (μπορείτε να την αλλάξετε).
 • Προστέθηκε η εντολή “Αρχείο | Εργασίες” από όπου μπορείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων.
 • Στην κάρτα μετοχής προστέθηκε μια νέα ενότητα, η «Ανάλυση», όπου παρουσιάζεται μια συνοπτική εικόνα της μετοχής με βάση τους κινητούς μέσους και τους δείκτες RSI (Relative Strength Index) και MFI (Money Flow Index).
 • Με τη νέα εντολή «Μετοχές | Τεχνική ανάλυση» παρουσιάζονται οι δείκτες RSI, MFI όλων των μετοχών και οι θέσεις των τιμών τους σε σχέση με τους αντίστοιχους κινητούς μέσους τους.
 • Στα θεμελιώδη μεγέθη προστέθηκαν οι ταμειακές ροές (από λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες των εταιρειών), καθώς και οι αριθμοδείκτες: περιθώριο κέρδους, απόδοση ιδίων κεφαλαίων, απόδοση της επένδυσης, δανειακή επιβάρυνση, ξένα προς ίδια κεφάλαια.
 • Στο γράφημα (και στον πίνακα με τις τιμές των μετοχών) προστέθηκαν δύο απλοί κινητοί μέσοι. Μπορείτε να επιλέξετε το πλήθος των ημερών που τους συνθέτουν (από 2 ως 300 ημέρες) στις επιλογές του γραφήματος.
 • Με δεξί κλικ στο γράφημα μετοχής μπορείτε να το εκτυπώσετε ή να το αντιγράψετε και μετά να το επικολλήσετε σε μια άλλη εφαρμογή των Windows (π.χ. Word, Ζωγραφική κλπ).
 • Έναρξη online διάθεσης του προγράμματος.