ΜΕΤΟΧΕΣ

Το πρόγραμμα Μετοχές παρουσιάζει την πορεία μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω γραφημάτων, πινάκων τιμών, στατιστικών και θεμελιωδών μεγεθών των εταιρειών (ενεργητικό, διαθέσιμα, ίδια κεφάλαια, υποχρεώσεις, κύκλος εργασιών, κέρδη, διανομή μερισμάτων, ταμειακές ροές).

Μπορείτε να καταχωρείτε τις αγαπημένες σας μετοχές στα χαρτοφυλάκια του προγράμματος και να παρακολουθείτε τη διαχρονική εξέλιξη των τιμών τους (από το 2010 μέχρι σήμερα). Κάθε χαρτοφυλάκιο συνδέεται με ένα δικό του δείκτη (ΔΧΑ) με τον οποίο ελέγχετε την απόδοσή του σε βάθος χρόνου.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η δυνατότητα εξαγωγής των τιμών των μετοχών σε αρχείο τύπου Metastock. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένοι δείκτες τεχνικής ανάλυσης, όπως ο RSI, οι οποίοι δείχνουν τη δυναμική κάθε μετοχής κι αν αυτή βρίσκεται σε φθηνή ή ακριβή κατάσταση.

Το πρόγραμμα (το οποίο “τρέχει” σε περιβάλλον Windows) διατίθεται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο και είναι αντικείμενο διαρκούς εξέλιξης και αναβάθμισης, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις επισημάνσεις των χρηστών.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα τρέχει σε περιβάλλον Windows. Για να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

(1) Κατεβάστε το αρχείο setup κάνοντας κλικ εδώ. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του browser, μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα αν θέλετε να διατηρήσετε/ εκτελέσετε το πρόγραμμα. Επιλέξτε «διατήρηση» και εκτελέστε το αρχείο setup.

(2) Αν είναι ενεργοποιημένο το Smart Screen των Windows, θα βγει το παρακάτω μήνυμα. Πατήστε το σύνδεσμο “Περισσότερες πληροφορίες” και στη συνέχεια το κουμπί “Εκτέλεση”.

 

(3) Θα ανοίξει το παράθυρο εγκατάστασης. Πατήστε το κουμπί “Εγκατάσταση”.

(4) Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης, δημιουργείται αυτομάτως μια συντόμευση στην Επιφάνεια Εργασίας με το όνομα «ΜΕΤΟΧΕΣ» απ’ όπου μπορείτε να τρέχετε στο εξής το πρόγραμμα. Κατά την πρώτη φορά ενδέχεται να βγει πάλι το μήνυμα του βήματος 2, όπου πατήστε εκ νέου «Περισσότερες πληροφορίες» και «Εκτέλεση». Το ίδιο μήνυμα ενδέχεται να βγαίνει περιοδικά, όποτε βγαίνουν νέες αναβαθμίσεις της εφαρμογής οι οποίες και θα ενσωματώνονται αυτομάτως στην εγκατάστασή σας.

(5) Κατά την αρχική εκκίνηση του προγράμματος, πατήστε την εντολή «ΑΡΧΕΙΟ > ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» ώστε να κατέβουν όλες οι διαθέσιμες τιμές των συνεδριάσεων μέχρι και σήμερα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σε γενικές γραμμές το πρόγραμμα Μετοχές είναι εύκολο και πρακτικό στη χρήση. Προτείνεται ωστόσο να διαθέσετε λίγο χρόνο και να μελετήσετε το manual ώστε να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε τις λειτουργίες του σε βάθος.

Μπορείτε είτε να διαβάσετε το ενσωματωμένο manual που υπάρχει στο πρόγραμμα με την εντολή ΑΡΧΕΙΟ > MANUAL είτε να επισκεφθείτε τη σελίδα εδώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έχετε απορίες για το πρόγραμμα; Εντοπίσατε σφάλμα σε κάποια διαδικασία; Θέλετε να υποδείξετε κάποια ιδέα για περαιτέρω βελτίωσή του;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω email ή να επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος στο Facebook.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.20 (26/04/2022)

 • Βελτιώθηκε η διαδικασία αναζήτησης μετοχών στην κεντρική φόρμα.
 • Προστέθηκε ο στοχαστικός ταλαντωτής %K (και ο %K%D).
 • Στα θεμελιώδη μεγέθη του ΓΔ εμφανίζεται πλέον η σταθμισμένη μέση τιμή της μερισματικής απόδοσης και των δεικτών P/E, PEG και P/BV όλων των μετοχών.

1.19 (6/12/2021)

 • Διορθώθηκε ένα σφάλμα στη διαδικασία σχεδίασης γραμμών εξαιτίας του οποίου δεν επιτρέπονταν στη συνέχεια η Ενημέρωση τιμών.
 • Προστέθηκαν δύο νέες επιλογές στην εξαγωγή δεδομένων σε Metastock. Μπορείτε πλέον να εξάγετε τα δεδομένα μόνο των μετοχών των χαρτοφυλακίων σας ή συγκεκριμένων μετοχών που πληκτρολογείτε.
 • Στην κεντρική φόρμα του προγράμματος παρουσιάζονται οι πρόσφατες προσθήκες (ή διορθώσεις) που έγιναν στα θεμελιώδη μεγέθη των μετοχών.
 • Στο εξής στο ιστορικό πράξεων θα υπάρχει διάκριση μεταξύ μερισμάτων και προμερισμάτων κι επιπλέον θα αναφέρεται η χρήση την οποία αυτά αφορούν.
 • Στις Ρυθμίσεις του προγράμματος μπορείτε στο εξής να ορίζετε τα όρια που προσδιορίζουν αν μια μετοχή είναι υπερπουλημένη ή υπεραγορασμένη βάσει των δεικτών MFI και RSI.
 • Ο συγκεντρωτικός πίνακας MFI και RSI απλοποιήθηκε και πλέον εμφανίζονται μόνο 2 χρώματα: κόκκινο για τις υπεραγορασμένες μετοχές και πράσινο για τις υπερπουλημένες. Επίσης, άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού της μέσης τιμής MFI και RSI όλων των μετοχών. Ενώ μέχρι πρότινος υπολογίζονταν ο απλός μέσος όρος όλων των μετοχών, στο εξής υπολογίζεται ο σταθμισμένος, με βάση την αξία συναλλαγών, μέσος όρος. Με αυτό τον τρόπο, η μέση τιμή των δεικτών MFI και RSI επηρεάζεται περισσότερο από τις μετοχές που έχουν υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
 • Οι στήλες MFI και RSI στο ιστορικό τιμών των μετοχών θα απεικονίζονται πλέον με πράσινο – κόκκινο χρώμα, ανάλογα με την κατάστασή τους.
 • Από τη συνεδρίαση της 6/12/2021 προστίθενται δοκιμαστικά στο πρόγραμμα (υπό μορφή μετοχών) μερικοί διεθνείς δείκτες, όπως ο Dow Jones, ο DAX, καθώς και τα BITCOIN, ETHEREUM, GOLD, BRENT. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που καταχωρούνται αφορούν στιγμιαία snapshots των τρεχουσών τιμών τους κατά την ημέρα την οποία έγινε η ενημέρωση τιμών για τις μετοχές του ΧΑ. Επομένως, το ιστορικό τιμών τους δεν θα είναι ακριβής καταγραφή αλλά περισσότερο μια αποτύπωση της μακροπρόθεσμης τάσης τους.
 • Στο μενού ΔΕΙΚΤΕΣ προστέθηκε δοκιμαστικά το υπομενού ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ.
 • Στο πρόγραμμα προστέθηκε ένα σύντομο manual (σε μορφή PDF) στο μενού ΑΡΧΕΙΟ > MANUAL.

1.18 (2/8/2021)

 • Στο εξής τα νέα δεδομένα δεν θα αποθηκεύονται αυτομάτως με την έξοδο από το πρόγραμμα, αλλά θα πρέπει να πατάτε την εντολή “ΑΡΧΕΙΟ > ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ”. Επιπλέον, αν κάνατε κάποια λάθος καταχώρηση και δεν θέλετε να αποθηκευτούν οι πρόσφατες αλλαγές σας, επιλέξτε την εντολή “ΑΡΧΕΙΟ > ΑΝΑΙΡΕΣΗ” και θα επαναφορτωθούν τα τελευταία αποθηκευμένα δεδομένα.
 • Στα γραφήματα μετοχών προστέθηκε η δυνατότητα σύγκρισης με την εξέλιξη μιας άλλης μετοχής ή δείκτη που επιθυμείτε.
 • Διορθώθηκε σφάλμα το οποίο εμπόδιζε σε μερικές περιπτώσεις το σωστό φόρτωμα των δεδομένων.
 • Διορθώθηκε σφάλμα εξαιτίας του οποίου δεν εμφανίζονταν στα θεμελιώδη μεγέθη ο δείκτης PEG.
 • Διορθώθηκε η απεικόνιση των δεικτών P/E, PEG και P/BV στον συγκεντρωτικό πίνακα των θεμελιωδών μεγεθών ώστε να εμφανίζονται με 2 δεκαδικά ψηφία.

1.17 (12/1/2021)

 • Προστέθηκε νέα φόρμα με Αποδόσεις μετοχών σε βάθος συγκεκριμένων περιόδων, εκ των οποίων ορισμένες μπορείτε να τις ορίσετε εσείς στις Ρυθμίσεις του προγράμματος.
 • Στην κάρτα μετοχής, στο ιστορικό τιμών, προστέθηκε και η εβδομαδιαία εξέλιξη.
 • Στο γράφημα χαρτοφυλακίου μπορείτε να συγκρίνετε την εξέλιξη του ΔΧΑ με μια μετοχή ή δείκτη της αρεσκείας σας.
 • Στα Αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου δεν εμφανίζονται πλέον οι παρελθούσες ετήσιες χρήσεις για τις οποίες δεν καταχωρήσατε πράξεις.

1.16 (21/12/2020)

 • Διορθώθηκε ένα λάθος εξαιτίας του οποίου δεν αποτυπώνονταν σωστά στα αρχεία metastock οι τιμές άνω του 1000.
 • Η Τεχνική Ανάλυση απέκτησε το δικό της κεντρικό μενού και τα εργαλεία εμφανίζονται στις δικές τους ξεχωριστές φόρμες ώστε να ανοίγουν ταχύτερα. Επιπλέον, στο συγκεντρωτικό πίνακα των RSI και MFI εμφανίζονται πλέον οι τιμές όλων των μετοχών και όχι μόνο εκείνων που είναι σε υπεραγορασμένα – υπερπουλημένα επίπεδα.
 • Στις Ρυθμίσεις προστέθηκε η δυνατότητα αρχικοποίησης των θέσεων των φορμών, χρήσιμη για την περίπτωση που για κάποιο λόγο ένα παράθυρο του προγράμματος έχει “κρυφτεί” από την οθόνη και δεν μπορείτε να την επαναφέρετε.

1.15 (22/8/2020)

 • Βελτιστοποιήθηκε η ταχύτητα της εξαγωγής δεδομένων σε αρχείο τύπου metastock.
 • Προστέθηκε η δυνατότητα ελαχιστοποίησης σε όσες φόρμες υπήρχε ήδη η δυνατότητα μεγιστοποίησής τους.
 • Στις ρυθμίσεις του προγράμματος μπορείτε να επιλέξετε το πλήθος των τελευταίων συνεδριάσεων που θα εμφανίζονται στις φόρμες των δεικτών MFI και RSI (από 5 ως 100).
 • Επιπλέον, στις ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται στους συγκεντρωτικούς πίνακες μόνο οι μετοχές που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκιά σας.
 • Η κάρτα μετοχής “θυμάται” πλέον την επιλεγμένη περίοδο προβολής των τιμών (π.χ. ετήσια, πλήρες ιστορικό κλπ).
 • Προστέθηκε η δυνατότητα χρονικού ζουμ και μετατόπισης των γραφημάτων μετοχών και χαρτοφυλακίων με τη χρήση κουμπιών ή του mouse.
 • Μπορείτε πλέον να δημιουργείτε απλές γραμμές (π.χ. στήριξης – αντίστασης) στα γραφήματα μετοχών, επιλέγοντας το σχετικό εργαλείο σχεδίασης. Δώστε σε κάθε γραμμή το δικό της χαρακτηριστικό όνομα ώστε να θυμάστε το ρόλο της.

1.14 (21/6/2020)

 • Το πρόγραμμα “μεγάλωσε” και μπορείτε πια να μεγιστοποιείτε τα παράθυρά του. Επιπλέον, σε αρκετούς πίνακες έχετε τη δυνατότητα να αλλάζετε το πλάτος των στηλών και τη σειρά εμφάνισής τους σέρνοντας τη στήλη στη θέση που θέλετε.
 • Με την εντολή ΑΡΧΕΙΟ > ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ μπορείτε να κάνετε ορισμένες γενικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα, όπως η διάρκεια των ημερών που συνθέτουν το γράφημα της γρήγορης αναφοράς ή η ελάχιστη αξία συναλλαγών που πρέπει να έχει μια μετοχή ώστε να εμφανίζεται στους συγκεντρωτικούς πίνακες.
 • Ο πίνακας με τις κεφαλαιοποιήσεις όλων των εταιρειών εμφανίζεται πλέον στον πίνακα ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ κι όχι σε ξεχωριστό παράθυρο όπως ήταν μέχρι τώρα.
 • Στην παρουσίαση των τριμηνιαίων κερδών προστέθηκε η ένδειξη “Ετησιοποιημένη απόδοση”. Αυτή λαμβάνει υπόψη αθροιστικά την κερδοφορία των τελευταίων 4 τριμήνων ως προς την πρόσφατη τιμή κλεισίματος της μετοχής.
 • Στο παράθυρο ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΜΕΓΕΘΗ προστέθηκε ο πίνακας “τρίμηνη προβολή”. Μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά τις κερδοφορίες των μετοχών επιλέγοντας τον τύπο προβολής που θέλετε, π.χ. την “ετησιοποιημένη απόδοση”.
 • Τα θεμελιώδη μεγέθη των ετήσιων ισολογισμών μπορούν να προβάλλονται πλέον και ως ποσοστό προς την τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής. Για παράδειγμα, αν τα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή μιας εταιρείας είναι 40 λεπτά και η τελευταία τιμή κλεισίματός της είναι 1,25 ευρώ, τότε η αντίστοιχη ένδειξη που εμφανίζεται είναι 32%. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να βοηθήσει ενδεχομένως σε συγκρίσεις μεταξύ μετοχών στο σχετικό συγκεντρωτικό πίνακα.
 • Στην κάρτα μετοχής μπορείτε πλέον να επιλέγετε μια συγκεκριμένη περίοδο προβολής τιμών που θέλετε, π.χ. από την ημερομηνία Α ως την ημερομηνία Β.

1.13 (6/6/2020)

 • Το ιστορικό τιμών μιας μετοχής παρουσιάζεται πλέον σε 4 επιμέρους καρτέλες:
  • Ιστορικό 30 τελευταίων συνεδριάσεων.
  • Πλήρες ιστορικό από το 2010 μέχρι σήμερα.
  • Ιστορικό σε μηνιαία βάση (με μέσους όγκους, αξίες, πράξεις, χαμηλά – υψηλά μήνα, μηνιαίες μεταβολές).
  • Ιστορικό σε ετήσια βάση.
 • Τα τριμηνιαία κέρδη των μετοχών παρουσιάζονται πια από το 2017 (αντί του 2018) μέχρι σήμερα. Επιπλέον, προστέθηκε η στήλη “εΜ” όπου εμφανίζεται η μεταβολή των κερδών ανά μετοχή σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Η ποσοστιαία μεταβολή επίσης υπολογίζεται πλέον σε ετήσια βάση κι όχι μεταξύ διαδοχικών τριμήνων.
 • Στην κάρτα του Γενικού Δείκτη εμφανίζονται αθροιστικά σε απόλυτες τιμές τα τριμηνιαία κέρδη όλων των μετοχών του ΧΑ.
 • Στους συγκεντρωτικούς πίνακες RSI και MFI εμφανίζεται στο πάνω μέρος του πίνακα η ημερήσια εξέλιξη της μέσης τιμής των δεικτών όλων των μετοχών των πινάκων, ώστε να υπάρχει μια γενική εικόνα για την κατάσταση της αγοράς.
 • Στα στατιστικά προστέθηκαν οι ενδείξεις “Κλείσιμο 1” και “Κλείσιμο 2”, με τις τιμές κλεισίματος της πρώτης και της τελευταίας αντίστοιχα συνεδρίασης της επιλεγμένης περιόδου.

1.12 (6/4/2020)

 • Προστέθηκε ο ΔΧΑ (δείκτης χαρτοφυλακίου) ο οποίος μετρά την απόδοση του χαρτοφυλακίου ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών των μετοχών, των κινήσεων που κάνετε και των εσόδων – εξόδων του χαρτοφυλακίου (μερίσματα, έξοδα κλπ). Ο ΔΧΑ επηρεάζεται από την αναλογία μετρητών του χαρτοφυλακίου: όσο μεγαλύτερη είναι αυτή, τόσο μικρότερη είναι η επίδραση των μεταβολών των τιμών των μετοχών στο δείκτη. Μπορείτε να ορίσετε την αρχική τιμή του ΔΧΑ κατά τη δημιουργία ενός νέου χαρτοφυλακίου.
 • Προστέθηκε η δυνατότητα φιλτραρίσματος των κινήσεων του χαρτοφυλακίου ανά τύπο και ανά μετοχή.
 • Πλέον μπορείτε να εκτυπώνετε το χαρτοφυλάκιό σας, καθώς και τα αποτελέσματά του.
 • Στο κεντρικό μενού του προγράμματος προστέθηκε το μενού ΔΕΙΚΤΕΣ, όπου εκτός από το Γενικό Δείκτη μπορείτε πια να βρείτε και 4 δείκτες FTSE (Large Cap, Mid Cap, Δείκτης Αγοράς, Τραπεζικός). Επισημαίνεται ότι όλοι οι δείκτες είναι καταχωρημένοι στο πρόγραμμα ως «μετοχές», επομένως έχετε τη δυνατότητα να τους αναζητείτε με το σύμβολό τους, να τους προσθέτετε στα χαρτοφυλάκιά σας κλπ.
 • Στη φόρμα «Τεχνική Ανάλυση» (από το κεντρικό μενού ΜΕΤΟΧΕΣ > ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ), προστέθηκαν δύο νέοι συγκεντρωτικοί πίνακες για τους τεχνικούς δείκτες RSI και MFI. Σε αυτούς, εμφανίζονται οι τιμές των δεικτών όλων των μετοχών κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις, με χρωματική επισήμανση ανάλογα με την κατάσταση της μετοχής. Για παράδειγμα, οι μετοχές που βρίσκονται σε υπερπουλημένη κατάσταση (τιμή RSI μικρότερη του 30) επισημαίνονται με σκούρο πράσινο.
 • Στα θεμελιώδη μεγέθη της κάρτας μετοχής προστέθηκε ένας πίνακας με τα τριμηνιαία κέρδη, όπου απεικονίζονται τα καθαρά κέρδη και οι μεταβολές τους (σε απόλυτες τιμές και ανά μετοχή).

1.11 (11/3/2020)

 • Προστέθηκε κάρτα γρήγορης προβολής των βασικών στοιχείων μιας μετοχής και ενός απλούς γραφήματος των τελευταίων συνεδριάσεων. Η κάρτα ανοίγει με δεξί κλικ πάνω στο σύμβολο της μετοχής, από όλους τους πίνακες του προγράμματος.
 • Στα θεμελιώδη μεγέθη της κάρτας μετοχής προστέθηκε γράφημα όπου προβάλλονται οι ετήσιες μεταβολές των μεγεθών της εταιρείας.
 • Μπορείτε πλέον να επιλέγετε να παρακολουθείτε είτε τον εκθετικό Κινητό Μέσο (εΚΜ), είτε τον απλό.

1.10 (6/1/2020)

 • Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι μετοχές της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝΑ) του ΧΑ.
 • Προστέθηκε ο δείκτης PEG (Price / Earnings -to- Growth).
 • Στο ιστορικό τιμών εμφανίζεται στο χρώμα μεταβολής το πλήθος των διαδοχικών ανοδικών ή πτωτικών συνεδριάσεων.

1.09 (24/11/2019)

 • Προστέθηκε η δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών χαρτοφυλακίων.
 • Προστέθηκε η εντολή ΑΡΧΕΙΟ > ΔΕΔΟΜΕΝΑ από όπου μπορείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, να εξάγετε δεδομένα για το Metastock κλπ.

1.08 (25/2/2019)

 • Στην κάρτα μετοχής προστέθηκε μια νέα ενότητα, η «Ανάλυση», όπου παρουσιάζεται μια συνοπτική εικόνα της μετοχής με βάση τους κινητούς μέσους και τους δείκτες RSI (Relative Strength Index) και MFI (Money Flow Index).
 • Στα θεμελιώδη μεγέθη προστέθηκαν οι ταμειακές ροές (λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές) των εταιρειών, καθώς και οι αριθμοδείκτες: περιθώριο κέρδους, απόδοση ιδίων κεφαλαίων, απόδοση της επένδυσης, δανειακή επιβάρυνση, ξένα προς ίδια κεφάλαια.
 • Στο γράφημα (και στον πίνακα με τις τιμές των μετοχών) προστέθηκαν δύο απλοί κινητοί μέσοι. Μπορείτε να επιλέξετε το πλήθος των ημερών που τους συνθέτουν (από 2 ως 300 ημέρες) στις επιλογές του γραφήματος.

1.07 (1/2/2019)

 • Ξεκίνησε η online διάθεση του προγράμματος.