ΜΕΤΟΧΕΣ

Το πρόγραμμα Μετοχές παρουσιάζει την πορεία μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω γραφημάτων, πινάκων τιμών, στατιστικών και θεμελιωδών μεγεθών των εταιρειών (ενεργητικό, διαθέσιμα, ίδια κεφάλαια, υποχρεώσεις, κύκλος εργασιών, κέρδη, διανομή μερισμάτων, ταμειακές ροές).

Μπορείτε να καταχωρήσετε τις αγαπημένες σας μετοχές στα χαρτοφυλάκια του προγράμματος ώστε να παρακολουθείτε τη διαχρονική εξέλιξη των τιμών τους (από το 2018 μέχρι σήμερα). Κάθε χαρτοφυλάκιο συνδέεται με ένα δικό του δείκτη (ΔΧΑ) με τον οποίο ελέγχετε την απόδοσή του σε βάθος χρόνου. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η δυνατότητα εξαγωγής των τιμών των μετοχών σε text αρχείο για Metastock. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένοι δείκτες τεχνικής ανάλυσης, όπως ο RSI, οι οποίοι δείχνουν τη δυναμική κάθε μετοχής κι αν αυτή βρίσκεται σε φθηνή ή ακριβή κατάσταση.

Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο και είναι αντικείμενο διαρκούς εξέλιξης και αναβάθμισης, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις επισημάνσεις των χρηστών.

Για να λάβετε το πρόγραμμα μέσω email, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και πατήστε “Αποστολή”.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε εδώ τις οδηγίες χρήσης του προγράμματος.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Προστέθηκε η ένδειξη «Μετρητά». Πλέον, για να προσθέσετε μετοχές στα χαρτοφυλάκιά σας θα πρέπει να έχετε προσθέσει πρώτα μετρητά με την εντολή «Συναλλαγές», όπου στον τύπο συναλλαγής επιλέγετε «Κατάθεση».
 • Προστέθηκε ο ΔΧΑ (δείκτης χαρτοφυλακίου) ο οποίος θα μετρά την απόδοση του χαρτοφυλακίου ανάλογα με την εξέλιξη των τιμών των μετοχών, των κινήσεων που κάνετε και των εσόδων – εξόδων του χαρτοφυλακίου (μερίσματα, έξοδα κλπ). Ο ΔΧΑ επηρεάζεται από την αναλογία μετρητών του χαρτοφυλακίου: όσο μεγαλύτερη είναι αυτή, τόσο μικρότερη είναι η επίδραση των μεταβολών των τιμών των μετοχών στο δείκτη. Μπορείτε να ορίσετε την αρχική τιμή του ΔΧΑ κατά τη δημιουργία ενός νέου χαρτοφυλακίου.
 • Στο γράφημα του χαρτοφυλακίου η εξέλιξη της αξίας πλέον απεικονίζεται με ράβδους. Επίσης, μπορείτε εναλλακτικά να παρακολουθείτε πια την εξέλιξη της πορείας του ΔΧΑ. Για να δείτε τις επιλογές του γραφήματος, κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή του γραφήματος.
 • Προστέθηκε η δυνατότητα φιλτραρίσματος των κινήσεων του χαρτοφυλακίου ανά τύπο και ανά μετοχή.
 • Πλέον μπορείτε να εκτυπώνετε το χαρτοφυλάκιό σας, καθώς και τα αποτελέσματά του.
 • Στο κεντρικό μενού του προγράμματος προστέθηκε το μενού «Δείκτες», όπου εκτός από τον Γενικό Δείκτη μπορείτε πια να βρείτε και 4 δείκτες FTSE (Large Cap, Mid Cap, Δείκτης Αγοράς, Τραπεζικός) με ιστορικό τιμών από το 2018 μέχρι και σήμερα. Επισημαίνεται ότι όλοι οι δείκτες είναι καταχωρημένοι στο πρόγραμμα ως «μετοχές», επομένως έχετε τη δυνατότητα να τους αναζητείτε με το σύμβολό τους, να τους προσθέτετε στα χαρτοφυλάκιά σας κλπ.
 • Στη φόρμα «Τεχνική Ανάλυση» (από το κεντρικό μενού «Μετοχές > Τεχνική Ανάλυση»), προστέθηκαν δύο νέοι συγκεντρωτικοί πίνακες για τους τεχνικούς δείκτες RSI και MFI. Σε αυτούς, εμφανίζονται οι τιμές των δεικτών όλων των μετοχών κατά τις τελευταίες 20 συνεδριάσεις, με χρωματική επισήμανση ανάλογα με την κατάσταση της μετοχής. Για παράδειγμα, οι μετοχές που βρίσκονται σε υπερπουλημένη κατάσταση (τιμή RSI μικρότερη του 30) επισημαίνονται με σκούρο πράσινο. Υπενθυμίζω ότι οι ενδείξεις που εμφανίζονται στο πρόγραμμα δεν αποτελούν πρόταση αγοράς ή πώλησης μετοχών.
 • Στα θεμελιώδη μεγέθη της «Κάρτας Μετοχής» προστέθηκε ένας πίνακας με τα τριμηνιαία κέρδη, όπου θα απεικονίζονται τα καθαρά κέρδη και οι μεταβολές τους (σε απόλυτες τιμές και ανά μετοχή) όπως τα δημοσιεύουν ανά τρίμηνο οι εταιρείες στους ισολογισμούς τους. Τα δεδομένα θα εμφανιστούν σταδιακά μετά τις πρώτες δημοσιεύσεις του α’ τριμήνου του 2020.
 • Διορθώθηκε λάθος το οποίο αλλοίωνε την καμπύλη του εκθετικού κινητού μέσου κατά την περίπτωση συνεδριάσεων όπου μια μετοχή δεν πραγματοποίησε συναλλαγές.
 • Διορθώθηκε λάθος το οποίο προέκυπτε κατά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου όταν μηδένιζε η αξία του.
 • Τα δεδομένα του χαρτοφυλακίου (αξίες, ιστορικό τιμών και συναλλαγών, αποτελέσματα) εμφανίζονται πια ως δεκαδικοί αριθμοί και όχι ως στρογγυλοποιημένες ακέραιες τιμές.
 • Προστέθηκε κάρτα γρήγορης προβολής των βασικών στοιχείων μιας μετοχής και ενός απλούς γραφήματος 30 ημερών. Η κάρτα ανοίγει με δεξί κλικ πάνω στο σύμβολο της μετοχής, από όλους τους πίνακες του προγράμματος.
 • Για να μειωθεί δραστικά ο χρόνος φορτώματος της Κάρτας Μετοχής, στο εξής στο ιστορικό τιμών θα εμφανίζονται τα στοιχεία των 25 τελευταίων συνεδριάσεων. Πατώντας το κουμπί “Πλήρες ιστορικό τιμών” στο κάτω μέρος του πίνακα, θα βλέπετε όλες τις διαθέσιμες συνεδριάσεις της μετοχής από το 2018 μέχρι σήμερα.
 • Στα θεμελιώδη μεγέθη της Κάρτας Μετοχής προστέθηκε γράφημα ώστε να απεικονίζονται γραφικά οι ετήσιες μεταβολές των μεγεθών της εταιρείας. Τις επόμενες εβδομάδες που θα ξεκινήσει η δημοσιοποίηση των ετήσιων ισολογισμών, θα ενημερωθεί σταδιακά το πρόγραμμα με τα δημοσιευμένα μεγέθη της χρήσης του 2019.
 • Διορθώθηκε ο δείκτης MFI ώστε να μην εμφανίζονται ακραίες τιμές.
 • Μπορείτε πλέον να επιλέγετε να παρακολουθείτε είτε τον εκθετικό Κινητό Μέσο (εΚΜ), είτε τον απλό.
 • Προστέθηκαν ορισμένα στοιχεία στον πίνακα με τα Βασικά Μεγέθη του χαρτοφυλακίου.
 • Στους συγκεντρωτικούς πίνακες εμφανίζονται πια μόνο οι μετοχές που πραγματοποίησαν αξία συναλλαγών άνω των 1.000 € κατά την τελευταία συνεδρίαση.
 • Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι μετοχές της “Εναλλακτικής Αγοράς” του ΧΑ.
 • Προστέθηκε ο δείκτης PEG (Price/Earnings-to-Growth).
 • Στο ιστορικό τιμών εμφανίζεται στο χρώμα μεταβολής το πλήθος των διαδοχικών ανοδικών ή πτωτικών συνεδριάσεων (αρκεί αυτό να ξεπερνά τις 2).
 • Έγιναν διορθώσεις στον κώδικα του προγράμματος ώστε οι ενημερώσεις τιμών και το φόρτωμα / αποθήκευση δεδομένων να γίνονται ταχύτερα.
 • Η κάρτα της μετοχής περιέχει πια την καρτέλα «Σημειώσεις» όπου μπορείτε να αποθηκεύετε πληροφορίες που θέλετε.
 • Προστέθηκε η δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών χαρτοφυλακίων. Το χαρτοφυλάκιο που τηρούσατε ως τώρα εμφανίζεται με την ονομασία «ΠΑΛΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ» (μπορείτε να την αλλάξετε).
 • Προστέθηκε η εντολή “Αρχείο | Δεδομένα” από όπου μπορείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων.
 • Στην κάρτα μετοχής προστέθηκε μια νέα ενότητα, η «Ανάλυση», όπου παρουσιάζεται μια συνοπτική εικόνα της μετοχής με βάση τους κινητούς μέσους και τους δείκτες RSI (Relative Strength Index) και MFI (Money Flow Index).
 • Με τη νέα εντολή «Μετοχές | Τεχνική ανάλυση» παρουσιάζονται οι δείκτες RSI, MFI όλων των μετοχών και οι θέσεις των τιμών τους σε σχέση με τους αντίστοιχους κινητούς μέσους τους.
 • Στα θεμελιώδη μεγέθη προστέθηκαν οι ταμειακές ροές (από λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες των εταιρειών), καθώς και οι αριθμοδείκτες: περιθώριο κέρδους, απόδοση ιδίων κεφαλαίων, απόδοση της επένδυσης, δανειακή επιβάρυνση, ξένα προς ίδια κεφάλαια.
 • Στο γράφημα (και στον πίνακα με τις τιμές των μετοχών) προστέθηκαν δύο απλοί κινητοί μέσοι. Μπορείτε να επιλέξετε το πλήθος των ημερών που τους συνθέτουν (από 2 ως 300 ημέρες) στις επιλογές του γραφήματος.
 • Με δεξί κλικ στο γράφημα μετοχής μπορείτε να το εκτυπώσετε ή να το αντιγράψετε και μετά να το επικολλήσετε σε μια άλλη εφαρμογή των Windows (π.χ. Word, Ζωγραφική κλπ).
 • Ξεκίνησε η online διάθεση του προγράμματος.