Ονομάζομαι Χρήστος Στεφανίδης και τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι συστηματικά με τη συγγραφή κώδικα (σε C# και Visual Basic), έχοντας αναπτύξει αρκετές επιχειρηματικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές.

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζω ένα δείγμα από τα προγράμματά μου, καθώς και ορισμένες από τις ιστοσελίδες τις οποίες δημιούργησα και υποστηρίζω.

Αν κάτι σας ενδιαφέρει και θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα ΜΕΤΟΧΕΣ παρουσιάζει την πορεία μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω γραφημάτων, πινάκων τιμών, στατιστικών και θεμελιωδών μεγεθών των εταιρειών (ενεργητικό, διαθέσιμα, ίδια κεφάλαια, υποχρεώσεις, κύκλος εργασιών, κέρδη, διανομή μερισμάτων, ταμειακές ροές).

Μπορείτε να καταχωρήσετε τις αγαπημένες σας μετοχές στα χαρτοφυλάκια του προγράμματος ώστε να παρακολουθείτε πιο εύκολα τη διαχρονική εξέλιξη των τιμών τους (από το 2018 μέχρι σήμερα).

Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο και είναι αντικείμενο διαρκούς εξέλιξης και αναβάθμισης, λαμβάνοντας πάντα σοβαρά υπόψη και τις παρατηρήσεις των φίλων που το χρησιμοποιούν.

Το πρόγραμμα Εκπαιδευτικό Εργαλείο Κανονικοποίησης αυτοματοποιεί τη διαδικασία της κανονικοποίησης πινάκων σε BCNF μορφή.

Με τη χρήση του προγράμματος απλουστεύεται η δημιουργία του σχήματος μιας βάσης δεδομένων και περιορίζονται σημαντικά τα λάθη από ανωμαλίες στην εισαγωγή και επεξεργασία των εγγραφών της.

Το πρόγραμμα Συνεργείο Αυτοκινήτων διαχειρίζεται και παρακολουθεί το πελατολόγιο, τα οχήματα και τις εργασίες ενός τυπικού συνεργείου αυτοκινήτων, προσφέροντας ένα ευρύ πλήθος λειτουργιών στο χρήστη του.

Το πρόγραμμα Ανάλυση AHP είναι μια εισαγωγή στη μέθοδο Analytic Hierarchy Process (Ανάλυση Πολυσταδιακών Αποφάσεων), η οποία αναπτύχθηκε από τον Thomas Saaty (1980) και βασίζεται στην αποσύνθεση ενός πολύπλοκου προβλήματος στα συστατικά του μέρη που οργανώνονται σε μια ιεραρχική δομή.

Το Εκλογές SIM είναι ένας προσομοιωτής εκλογικών αποτελεσμάτων ο οποίος παράγει «τυχαίες» ψήφους με βάση παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις.

Το πρόγραμμα Φάρμα έχει ως αντικείμενο τη μηχανογράφηση μιας σύγχρονης προβατοτροφικής μονάδας, με κύριο σκοπό την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των προβάτων μιας φάρμας με βάση τους κωδικούς ενωτίων τους.

WEBSITES

Ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) είναι επαγγελματική οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εκπροσωπεί επιχειρήσεις κατασκευής ετοίμων ενδυμάτων και ευρύτερα του κλάδου μόδας.

Το site για το ευρωπαϊκό βαμβάκι με στατιστικά και πληροφορίες για θέματα όπως το οργανικό και το οικολογικό βαμβάκι, τη βιωσιμότητα (sustainability) και τις επιχειρήσεις του κλάδου.