ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Το πρόγραμμα Εκπαιδευτικό Εργαλείο Κανονικοποίησης αυτοματοποιεί τη διαδικασία κανονικοποίησης πινάκων σε BCNF μορφή.

Ο χρήστης δημιουργεί ένα σχήμα βάσης δεδομένων όπου προσθέτει γνωρίσματα και συναρτησιακές εξαρτήσεις. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα εντοπίζει τα υποψήφια κλειδιά του σχήματος της βάσης δεδομένων και πραγματοποιεί διάσπαση πινάκων, κανονικοποιώντας το αρχικό σχήμα σε μικρότερους, κανονικούς BCNF πίνακες. Με αυτό τον τρόπο απλουστεύεται η δημιουργία του σχήματος μιας βάσης δεδομένων και περιορίζονται τα λάθη από ανωμαλίες στην εισαγωγή και επεξεργασία των εγγραφών της.

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας μου, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ευχαριστώ θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτρια της εργασίας μου, Γεωργία Κολωνιάρη, για την πολύτιμη βοήθειά της, σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης του προγράμματος.