ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Το πρόγραμμα αναβαθμίστηκε πια στην έκδοση 1.09 και πλέον συμπεριλαμβάνονται σε αυτό και οι μετοχές της ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ του Χρηματιστηρίου, όπως η ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ, η EPSILON NET κλπ.

Επίσης, προστέθηκε ο δείκτης PEG, ο οποίος είναι το πηλίκο του δείκτη P/E προς τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των κερδών της εταιρείας. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του δείκτη PEG, τόσο πιο ελκυστική μπορεί να θεωρείται η μετοχή.

Τέλος, θα εμφανίζεται πλέον στις ημερήσιες μεταβολές της κάθε μετοχής το πλήθος των διαδοχικών ανοδικών ή πτωτικών συνεδριάσεών της (αρκεί να είναι περισσότερες από 2).