ΜΕΤΟΧΕΣ: ΕΚΔΟΣΗ 1.20

Το πρόγραμμα ΜΕΤΟΧΕΣ αναβαθμίστηκε στην έκδοση 1.20.

Μεταξύ άλλων, έγιναν οι παρακάτω προσθήκες:

  • Βελτιώθηκε η διαδικασία αναζήτησης μετοχών στην κεντρική φόρμα του προγράμματος.
  • Προστέθηκε ο στοχαστικός ταλαντωτής %K, καθώς και ο “αργός” στοχαστικός ταλαντωτής %K%D που είναι η κυλιόμενη μέση τιμή του %K. Οι παράμετροι του ταλαντωτή μπορούν να οριστούν στις ρυθμίσεις του προγράμματος.
  • Στα θεμελιώδη μεγέθη του Γενικού Δείκτη εμφανίζεται πλέον η σταθμισμένη μέση τιμή της μερισματικής απόδοσης και των δεικτών P/E, PEG και P/BV όλων των μετοχών.