ΜΕΤΟΧΕΣ: ΕΚΔΟΣΗ 1.19

Το πρόγραμμα ΜΕΤΟΧΕΣ αναβαθμίστηκε στην έκδοση 1.19, με διορθώσεις μερικών σφαλμάτων και ορισμένες προσθήκες, όπως:

  • Στις Ρυθμίσεις του προγράμματος μπορείτε στο εξής να ορίζετε τα όρια που προσδιορίζουν αν μια μετοχή είναι υπερπουλημένη ή υπεραγορασμένη βάσει των δεικτών MFI και RSI.
  • Ο συγκεντρωτικός πίνακας MFI και RSI απλοποιήθηκε και πλέον εμφανίζονται μόνο 2 χρώματα: κόκκινο για τις υπεραγορασμένες μετοχές και πράσινο για τις υπερπουλημένες. Επίσης, άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού της μέσης τιμής MFI και RSI όλων των μετοχών. Ενώ μέχρι πρότινος υπολογίζονταν ο απλός μέσος όρος όλων των μετοχών, στο εξής υπολογίζεται ο σταθμισμένος, με βάση την αξία συναλλαγών, μέσος όρος. Με αυτό τον τρόπο, η μέση τιμή των δεικτών MFI και RSI επηρεάζεται περισσότερο από τις μετοχές που έχουν υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
  • Από τη συνεδρίαση της 6/12/2021 προστίθενται δοκιμαστικά στο πρόγραμμα (υπό μορφή μετοχών) μερικοί διεθνείς δείκτες, όπως ο Dow Jones, ο DAX, καθώς και τα BITCOIN, ETHEREUM, GOLD, BRENT. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που καταχωρούνται αφορούν στιγμιαία snapshots των τρεχουσών τιμών τους κατά την ημέρα την οποία έγινε η ενημέρωση τιμών για τις μετοχές του ΧΑ. Επομένως, το ιστορικό τιμών τους δεν θα είναι ακριβής καταγραφή αλλά περισσότερο μια αποτύπωση της μακροπρόθεσμης τάσης τους.