ΜΕΤΟΧΕΣ: ΕΚΔΟΣΗ 1.13

Παρουσιάζω μερικές αλλαγές – προσθήκες που έγιναν στο πρόγραμμα ΜΕΤΟΧΕΣ (έκδοση 1.13):

– Το ιστορικό τιμών μιας μετοχής παρουσιάζεται πλέον σε 4 επιμέρους καρτέλες:

α) Ιστορικό 100 τελευταίων συνεδριάσεων.

β) Πλήρες ιστορικό από το 2018 μέχρι σήμερα.

γ) Ιστορικό σε μηνιαία βάση (με μέσους όγκους, αξίες, πράξεις, χαμηλά – υψηλά μήνα, μηνιαίες μεταβολές).

δ) Ιστορικό σε ετήσια βάση.

– Τα τριμηνιαία κέρδη των μετοχών παρουσιάζονται πλέον από το 2017 (αντί του 2018) μέχρι σήμερα. Επιπλέον, προστέθηκε η στήλη “εΜ” όπου εμφανίζεται η μεταβολή των κερδών ανά μετοχή σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Η ποσοστιαία μεταβολή επίσης υπολογίζεται πια σε ετήσια βάση κι όχι μεταξύ διαδοχικών τριμήνων.

– Στην κάρτα του Γενικού Δείκτη εμφανίζονται αθροιστικά σε απόλυτες τιμές τα τριμηνιαία κέρδη όλων των μετοχών του ΧΑ.

– Στους συγκεντρωτικούς πίνακες RSI και MFI εμφανίζεται στο κάτω μέρος της φόρμας η ημερήσια εξέλιξη της μέσης τιμής των δεικτών όλων των μετοχών των πινάκων, ώστε να υπάρχει μια γενική εικόνα για την κατάσταση της αγοράς.

– Στα στατιστικά προστέθηκαν οι ενδείξεις “Κλείσιμο 1” και “Κλείσιμο 2”, με τις τιμές κλεισίματος της πρώτης και της τελευταίας αντίστοιχα συνεδρίασης της επιλεγμένης περιόδου.

– Ανανεώθηκε σημαντικά το περιεχόμενο του online manual το οποίο μπορείτε να ανοίξετε με την εντολή “ΑΡΧΕΙΟ > ΟΔΗΓΙΕΣ”.