ΕΚΛΟΓΕΣ SIM

Το πρόγραμμα Εκλογές SIM είναι ένας προσομοιωτής εκλογικών αποτελεσμάτων ο οποίος παράγει «τυχαίες» ψήφους με βάση αποτελέσματα προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Σε κάθε ψηφοφορία εμφανίζονται μόνο τα κόμματα των οποίων τα ποσοστά στις αντίστοιχες εκλογές ξεπέρασαν το 0,5% στο σύνολο της επικράτειας.

Οι έδρες κατανέμονται ανά περιφέρεια ως εξής: η μια έδρα πηγαίνει στο πρώτο κόμμα της περιφέρειας και οι υπόλοιπες μοιράζονται αναλογικά. Όσες από τις 300 συνολικά έδρες περισσεύουν από τη διαδικασία, μεταφέρονται στην επικράτεια όπου κατανέμονται αναλογικά. Δεν λαμβάνουν έδρες τα κόμματα με ποσοστό κάτω του 3% στο σύνολο της επικράτειας.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σύνολο της επικράτειας και ανά περιφέρεια ξεχωριστά.